CEN-Brexit

Ondertussen heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Maar het BSI, the British Standard Institute, kent nog een overgangsperiode tot eind 2020, waarbij het volwaardig lid blijft van de CEN (met bijhorende rechten en plichten).

Share this post