Normalisatie-instituten

Verschillende partijen nemen deel aan de normalisatie voor verlichting.

Enerzijds zijn er organisaties die zich toeleggen op verlichtingstoepassingen, anderzijds zijn er organisaties die zich toespitsen op de producten.

Het BIV verzorgt de opvolging van de normalisatie gericht op verlichtingstoepassingen op de volgende niveau’s :

  • Internationaal via CIE

  • Europees via CEN TC 169
  • Nationaal via de verschillende BIV werkgroepen

De tabel hieronder geeft een overzicht van de plaats en de rol van elke partij.

Normen Internationaal Europees Nationaal
Basisprincipes ivm “zicht en licht” CIE    

Meting van het licht

Producten  : fotometrische en visuele aspecten

Verlichtingstoepassingen

ISO en CIE CEN NBN Operator IBE-BIV
Producten : elektrische aspecten en gebruiksvriendelijkheid CEI CENELEC NBN Operator CEB-BEC
NBN logo

Bureau voor Normalisatie NBN

Het Bureau voor Normalisatie (NBN), de opvolger van het Belgisch Instituut voor de Nomalisatie (BIN), is het officiële lid voor België op het Europees niveau van het CEN en het CENELEC.

Comité Européen pour la Normalisation CEN

De opdracht van het CEN European Comitee for Standardisation – bestaat erin op vrijwillige basis in Europa een technische harmonisering te bevorderen

CIE logo

Commission Internationale de l’Eclairage CIE

Het CIE of Commission Internationale de l’Eclairage  wil een internationaal overlegplatform zijn voor alles wat wetenschap, technologie en goede praktijk in verband met licht en verlichting, maar ook kleur, zicht en beeldtechnologie betreft.

Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde

Het IBE-BIV is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die de technische en normatieve werken op verschillende niveaus opvolgt.