Bureau voor Normalisatie

Het Bureau voor Normalisatie (NBN), de opvolger van het Belgisch Instituut voor de Nomalisatie (BIN), is het officiële lid voor België op het Europees niveau van het CEN en het CENELEC.
Zijn opdracht bestaat erin Belgische normen uit te werken. Het NBN staat onder toezicht van de FOD Economie en heeft de structuur van een vzw.

De werkmethodiek die gevold wordt is om de normalisatiewerken te decentraliseren door ze te laten opvolgen door sectoriële operatoren die over de nodige kennis beschikken in hun werkgebied.

Het NBN heeft het BIV de opdracht gegeven de werken van het technisch comité CEN TC 169 Light and Lighting op te volgen. Zo vertegenwoordigt het BIV het NBN bij het Europees Normalisatiecomité (CEN) en verzekert de opvolging van de werken van de normalisatiecommissies.

Het NBN is ook lid van de Internationale Normalisatieorganisatie (ISO) die op wereldschaal instaat voor het uitwerken en de verspreiding van normen.

Belangrijke documenten

Algemeen Huishoudelijk Reglement voor Belgische Normalisatiecommissies (sinds 01/04/2023)

Nederlandstalige versie

Franstalige versie

Engelstalige versie

Gids Normen en Auteursrecht (sinds 25/05/2023)

Nederlandstalige gids

Franstalige gids

Engelstalige gids 

Bureau voor Normalisatie (NBN)
Jozef II-straat 40/6
1000 Brussel
Tel 0032 2 738 01 11
E-mail : info@nbn.be
Website : www.nbn.be

NBN