Comité Européen pour la Normalisation

De opdracht van het CEN – European Committee for Standardisation – bestaat erin op vrijwillige basis in Europa een technische harmonisering te bevorderen en dit in samenwerking met andere instellingen die actief zijn op wereldvlak en hun Europese partners.
Deze harmonisering beoogt het aantal technische handelsbelemmeringen te verminderen, verbetert de veiligheid, maakt onderlinge uitwisselbaarheid van de producten en systemen en diensten mogelijk en bevordert het wederzijds begrip op technisch vlak.

In Europa werkt het CEN in partnership met het CENELEC – het Comité Européen pour la Normalisation Electrotechnique – alsook met het ETSI – European Telecommunications Standards Institute.
De verschillende landen zijn in het CEN vertegenwoordigd door hun nationale normalisatie-instellingen, d.w.z. het Bureau voor Normalisatie (NBN) voor wat België betreft.

Het BIV vertegenwoordigt, in samenwerking met Buildwise, het NBN als sectoraal operator voor de normalisatie in de Technische Comités van het CEN waarin de vragen over licht- en verlichtingstechnieken worden behandeld en in het bijzonder in het Technisch Comité TC 169 “Licht en Verlichting”.

De documenten die uitgaan van dit Comité zijn opgesteld in werkgroepen en bestaan uit deskundigen die onder de verantwoordelijkheid van het TC 169 zijn aangeduid. Daarna worden ze goedgekeurd door het TC en vervolgens na een Europees openbaar onderzoek door het Technisch Bureau van het CEN.

Wanneer deze documenten worden gepubliceerd als “Europese Normen (EN)” moeten ze verplicht in de Belgische normalisatie worden opgenomen.

Binnen het TC 169 werden 13 werkgroepen opgericht :

Werkgroepen Werkterrein
Werkgroep 1 Basic terms and criteria
Werkgroep 3 Lighting of work places
Werkgroep 3 Emergency lighting in buildings
Werkgroep 4 Sports Lighting
Werkgroep 5
Werkgroep 6 Tunnel Lighting
Werkgroep 7 Photometry
Werkgroep 8 Photobiology
Werkgroep 9 Energy performance of buildings
Werkgroep 10 Performance of Optical Materials for Luminaires
Werkgroep 11 Daylight
Werkgroep 12 Joint Working Group with CEN / TC 226 Road Lighting
Werkgroep 13 Non-visual effects of light on human beings

De namen van de Belgische vertegenwoordigers in deze werkgroepen zijn te verkrijgen bij het secretariaat van het BIV.

Comité Européen pour la Normalisation Electrotechnique
Marnixlaan 17
B-1000 Brussel
Tel. : 0032 2 550 08 11
Email : info@cen.eu
Website : www.cen.eu