Commission Internationale de l’Eclairage

Het CIE of Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) wil een internationaal overlegplatform zijn voor alles wat wetenschap, technologie en goede praktijk in verband met licht en verlichting, maar ook kleur en zicht en beeldtechnologie betreft.

Het CIE is een onafhankelijke vereniging, zonder winstoogmerk, die gesteund wordt door de nationale leden op vrijwillige basis. De vereniging werd opgericht in 1913 en wordt als volwaardige organisatie voor normalisatie door het ISO erkend (cfr. Resolutie 10/89 van de raad van het ISO die het CIE erkend als orgaan voor normalisatie voor onderwerpen rond “fundamental aspects of metrology evaluation and application of light and colour including other radiation aspects in the optical radiation range”.

Het CIE heeft als opdracht:

1. Basisnormen en meetprocedures ontwikkelen op het gebied van licht en verlichting, kleur, zicht en beeldtechnologie.

2. Richtlijnen geven voor de toepassing van principes en methodes voor het uitwerken van nationale en internationale normen.

3. Normen en technische rapporten en andere documenten voorbereiden en publiceren in verband met wetenschap, technologie en goede praktijk voor licht en verlichting, kleur, zicht en beeldtechnologie.

4. Een verband en een technische samenwerking verzekeren met andere internationale organisaties actief op het gebied van wetenschap, technologie, normalisatie en praktijk van licht, verlichting, kleur, zicht en beeldtechnologie.

Het CIE heeft 38 landen als leden. De financiële bijdrage van elk land wordt vastgelegd op basis van zijn bevolking en van zijn Bruto Binnenlands Produkt (United Nations units system) en vormt het belangrijkste deel van de inkomsten.

De beleidslijnen van het CIE worden besproken tijdens de algemene vergadering waarbij de voorzitters van elk nationaal comité deelnemen. De algemene vergadering komt bijeen voor de vierjaarlijkse sessies en voor een tussentijdse vergadering  (mid-term meetin).

Het administratief en technisch operationeel beleid word overgedragen aan de Raad van Bestuur (Board of Administration) samengesteld uit afgevaardigden (officers) die voor 4 jaar verkozen zijn door de Algemene Vergadering.

De deelname aan de technische comités gebeurt op vrijwillige basis. Deze vrijwillige deelname is een belangrijke factor die naast de inzet en de kennis van de nationaal afgevaardigden de technische activiteiten van het CIE drijven.

Het CIE publiceert normen, technische rapporten en aanbevelingen die werden voorbereid door de technische comités. De normen door het CIE gepubliceerd zijn erkend en worden overgenomen door het ISO.

Ook worden de proceedings van de sessies en symposia gepubliceerd. Een nieuwsbrief (CIE News) wordt elke vier maanden uitgezonden om over de vordering van de werkzaamheden te informeren.

De lijst van normen en publicaties van het CIE zijn terug te vinden op de CIE website : www.cie.co.at

Het CIE bestaat uit 8 divisies die elk een bijzonder werkgebied hebben:

Division Werkgebied
Division 1 Vision and colour
Division 2 Measurement of light and radiation
Division 3 Interior environment and lighting design
Division 4 Lighting and signaling for transport
Division 5 Exterior lighting and other applications
Division 6 Photobiology and photochemistry
Division 7 Education
Division 8 Image Technology

De namen en contactgegevens van de Belgische vertegenwoordigers bij elke divisie kunnen verkregen worden bij het secretariaat van het BIV.

Commission Internationale de l’Eclairage (CIE)
CIE Central Bureau
Kegelgasse 27 A-1030 Wien Austria
Tel. : ++ (0) 43 1 714 31 87 0
Fax : ++ (0) 43 1 714 31 87 18

Website : www.cie.co.at
Email : ciecb@cie.co.at