Tunnelnorm NBN L18-003:2020 nu beschikbaar

Sinds kort is de norm NBN L18-003:2020  Regels van goed vakmanschap voor verlichting van wegtunnels en ondergrondse doorgangen beschikbaar op de website van het NBN.

Deze norm bepaalt de eisen die dienen gesteld te worden aan de verlichting van een wegtunnel en onderdoorgangen voor uitsluitend gemotoriseerd verkeer. Onderdoorgangen en tunnels voor niet-gemotoriseerd verkeer of gemengd verkeer worden behandeld in NBN L 18-004. Deze onderhavige norm geeft eisen betreffende de installatie en het onderhoud.

Op 11 maart 2021 zal deze norm worden toegelicht door Jérôme Dehon, Schréder, tijdens één van de webinars georganiseerd door onze vzw IBE-BIV. 

Share this post