Voordelen lidmaatschap

Door uw lidmaatschap bij het BIV geniet u van een aantal voordelen:

 • Korting bij deelname aan seminaries en opleidingen
 • Vergroting van uw professioneel netwerk in de verlichtingssector.
 • CIE voordelen:
  • 66.7 % korting op de aankoop van CIE publicaties (zie CIE Webshop)
  • Feedback over alle technische en wetenschappelijke publicaties van CIE en CEN.
  • Deelname aan de technische comités van de CIE.
  • Stemrecht bij de introductie van verlichtingsnormen
  • Introductie tot hét internationale forum van alle discussies omtrent wetenschap, technologie, licht en verlichting.

Onze leden

Bent u benieuwd naar wie onze leden zijn, dan kan u hier onze ledenlijst downloaden.

Ledenlijst BIV 2021

Lidcategorieën en bijdragen

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van het BIV worden elk jaar door de Algemene Vergadering op voorstel van de Beheerraad vastgelegd.

Tijdens de laatste vergadering van de Beheerraad en Algemene Vergadering van 26 maart 2020 werd beslist om de verschillende categorieën van lidmaatschap te vereenvoudigen en de daarbij horende lidmaatschapsbijdragen te herzien..

Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe tarieven die vanaf  2020 worden toegepast, kan u hier terugvinden.

Vanaf heden worden alle leden van de vzw onderverdeeld in 7 verschillende categorieën :

1. Overheidsinstellingen
2. Technische Instellingen I
3. Technische Instellingen II
4. Studenten/gepensioneerden
5. Individuele leden
6. Bedrijven
7. Federaties

Tot de categorie van Technische Instellingen behoren de onderzoeksgroepen van universiteiten en technische en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. De onderverdeling in Type I en Type II wordt gemaakt op basis van de grootte (omzet en aantal werknemers) van de organisatie.

In de categorie “bedrijven” wordt op dezelfde wijze een onderscheid gemaakt tussen de Kleine Ondernemingen tot 5 werknemers, Kleine Ondernemingen, Middelgrote Ondernemingen en Grote Ondernemingen (ondernemingstype op basis van Europese definitie).
De rechtspersonen die onder de categorie “bedrijven” vallen, hebben een vestiging binnen de Europese Unie.

Individuele leden (ten persoonlijke titel) en gepensioneerden/studenten hebben geen stemrecht.

Tenslotte worden de bedrijven en federaties ook nog eens onderverdeeld in 2 groepen op basis van de primaire bedrijfsactiviteit: bedrijven met “verlichting” als core business, en bedrijven waarvan de core business niet onder de verlichtingssector ressorteert.

De facturen voor het lopende jaar worden telkens na goedkeuring door de Beheerraad en Algemene Vergadering verstuurd en zijn binnen de 30 dagen na factuurdatum betaalbaar.

In onderstaande tabel vindt u de lidmaatschapsbijdragen voor 2021 terug.

Ledencategorie Lidmaatschapsbijdrage
Overheidsinstellingen 400 €
Technische Instellingen I 200 €
Technische Instellingen II 400 €
Studenten / Gepensioneerden 35 €
Individuele leden 70 €
Bedrijven Light Manufacturers & specialists Non-lighting Manufacturers & specialists
Kleine Ondernemingen tot 5 werknemers 250 € 200 €
Kleine Ondernemingen 400 € 300 €
Middelgrote Ondernemingen 500 € 375 €
Grote Ondernemingen 1500 € 450 €
Federaties 5850 € 2500 €

Aanvraag tot lidmaatschap

Wenst u lid te worden van het BIV, bezorg ons dan het aanvraagformulier ingevuld terug op het secretariaat via info@ibe-biv.be

U kan de gewenste lidcategorie selecteren en de werkgroep waar u wenst aan deel te nemen.

Voor meer informatie over lidmaatschap kan u steeds contact opnemen met het secretariaat.

Zie ook onze CONTACT pagina. 

Aanvraag lidmaatschap BIV