Voordelen lidmaatschap

Door uw lidmaatschap bij het BIV geniet u van een aantal voordelen:

 • Korting bij deelname aan seminaries en opleidingen
 • Vergroting van uw professioneel netwerk in de verlichtingssector.
 • CIE voordelen:
  • 66.7 % korting op de aankoop van CIE publicaties (zie CIE Webshop)
  • Feedback over alle technische en wetenschappelijke publicaties van CIE en CEN.
  • Deelname aan de technische comités van de CIE.
  • Stemrecht bij de introductie van verlichtingsnormen
  • Introductie tot hét internationale forum van alle discussies omtrent wetenschap, technologie, licht en verlichting.

Onze leden

Bent u benieuwd naar wie onze leden zijn, dan kan u hier onze ledenlijst downloaden.

Regelmatig laten we onze leden aan het woord: over hun lidmaatschap, hun verwachtingen ten aanzien van het BIV, over interne organisatiewijzigingen enz…

Lidcategorieën en bijdragen

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van het BIV worden elk jaar door de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuursorgaan vastgelegd.

De tarieven kan u hieronder terugvinden.

Alle leden van de vzw zijn onderverdeeld in 7 verschillende categorieën :

1. Overheidsinstellingen
2. Technische Instellingen I
3. Technische Instellingen II
4. Studenten/gepensioneerden
5. Individuele leden
6. Bedrijven
7. Federaties

Tot de categorie van Technische Instellingen behoren de onderzoeksgroepen van universiteiten en technische en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. De onderverdeling in Type I en Type II wordt gemaakt op basis van de grootte (omzet en aantal werknemers) van de organisatie.

In de categorie “bedrijven” wordt op dezelfde wijze een onderscheid gemaakt tussen de Kleine Ondernemingen tot 5 werknemers, Kleine Ondernemingen, Middelgrote Ondernemingen en Grote Ondernemingen (ondernemingstype op basis van Europese definitie).
De rechtspersonen die onder de categorie “bedrijven” vallen, hebben een vestiging binnen de Europese Unie.

Individuele leden (ten persoonlijke titel) en gepensioneerden/studenten hebben geen stemrecht.

Tenslotte worden de bedrijven en federaties ook nog eens onderverdeeld in 2 groepen op basis van de primaire bedrijfsactiviteit: bedrijven met “verlichting” als core business, en bedrijven waarvan de core business niet onder de verlichtingssector ressorteert.

In onderstaande tabel vindt u de lidmaatschapsbijdragen voor 2024 terug (inclusief indexatie)

Ledencategorie Lidmaatschapsbijdrage

(prijzen excl BTW)

Overheidsinstellingen 475 €
Technische Instellingen I 235 €
Technische Instellingen II 475 €
Studenten / Gepensioneerden 45 €
Individuele leden 85 €
Bedrijven Light Manufacturers & specialists Non-lighting Manufacturers & specialists
Eenmanszaken 145 € 115 €
Kleine ondernemingen tot 5 werknemers 300 € 235 €
Kleine ondernemingen 475 € 360 €
Middelgrote ondernemingen 595 € 440 €
Grote ondernemingen 1780 € 530 €
Federaties 6930 € 2965 €

Opgelet: het lidmaatschap wordt automatisch verlengd indien stopzetting niet specifiek wordt aangevraagd in de periode van 3 maand voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

Aanvraag tot lidmaatschap

Wenst u lid te worden van het BIV, bezorg ons dan het aanvraagformulier ingevuld terug op het secretariaat via info@ibe-biv.be

U kan de gewenste lidcategorie selecteren en de werkgroep waar u wenst aan deel te nemen.

Voor meer informatie over lidmaatschap kan u steeds contact opnemen met het secretariaat.

Zie ook onze CONTACT pagina.