Onze leden aan het woord / Nos membres témoignent

Interview met Pieter Vandromme, Infrabel.

BIV lid sinds 2023

Kan u uw organisatie/bedrijf en diens activiteiten kort aan ons voorstellen?
Infrabel is de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur. Dit omvat een groot aantal technische domeinen, waaronder de seininrichting. Als laboratorium seininrichting treden wij ondersteunend op met meetapparatuur en expertise wanneer er zich technische problemen voordoen die moeilijk door de lokale onderhoudsploegen kunnen worden opgelost. We doen kwalificatieproeven vooraleer er nieuwe apparatuur in dienst genomen wordt en we doen op regelmatige basis ook steekproeven bij recurrente leveringen van apparatuur. Binnen het laboratorium dragen wij als afdeling Optica hieraan bij door fotometrische metingen te doen, zowel in onze donkere kamer als op het terrein. Met onze vaste en mobiele meetapparatuur zijn we in staat een groot aantal types metingen uit te voeren, waaronder lichtspreiding, kleur, luminantie en luminantieratio, fantoomlicht, flux en reflectie. Vanuit de EMC tak binnen het laboratorium wordt dit verder aangevuld met conducted pre-compliance testen.

Hoe bent u met het BIV in contact gekomen?
Door het contact met Groen Licht Vlaanderen en het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven campus  Gent zijn we in contact gekomen met het BIV.

Wat is de voornaamste reden van uw aansluiting als lid bij het BIV of wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van onze organisatie?
Met als doel om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren zijn we vaak op zoek naar fotometrische standaarden die de goede meetpraktijk samenvatten. Als lid van het BIV krijgen we korting bij de aankoop van deze standaarden en krijgen we bovendien de kans om actief deel te nemen aan de ontwikkeling ervan.
We zien ons lidmaatschap ook als een toegangspoort tot het netwerk van de Belgische lichtindustrie, waarbij we hopen interessante ervaringen te kunnen uitwisselen.

Op vlak van normalisatie, zijn er thema’s of problematieken die u in het BIV wenst behandeld te zien en waar uw interesse naartoe gaat?
Twee onderwerpen waar we regelmatig mee geconfronteerd worden zijn de noodzaak van spectrale correctie op onze metingen met de impact ervan op onze meetnauwkeurigheid en het garanderen van zichtbaarheid van seinen en borden voor treinbestuurders en automobilisten in alle omstandigheden. Naar ons aanvoelen kan normalisatie hierbij een meerwaarde bieden.

Pieter Vandromme

Engineer bij I-AM Laboratory signalling, optics & EMC

Interview avec Pierre Hermes, Eiffage Energie Systèmes-INFRA

Suite à la fusion d’Yvan Paque et de VSE

Récemment, la fusion de VSE et d’Yvan Paque a eu lieu. Que signifie cette fusion pour la nouvelle organisation ?

L’objectif est de réunir l’ensemble de nos activités d’électromécanique appliqués aux Infrastructures publiques (transport, réseaux) sous une seule bannière commune, reprenant distinctement le nom de notre groupe Eiffage.
De ce fait, les sociétés VSE, Yvan Paque de même que le département « Infra » de Collignon ont été réunie dans une nouvelle société : Eiffage Energie Systèmes INFRA.

Quels sont les principaux changements apportés à la nouvelle organisation ?

Nos équipes locales, notre véritable force, restent bien-entendu actives sur leur siège d’exploitation : Bruxelles (NOH), Aalter , Liège, Houthalen et Erezée. Par contre ces rapprochements sont l’opportunité de mettre en place des synergies smart et de renforcer nos investissements et développements pour répondre au mieux aux défis actuels et futurs de nos clients.

Les normes, la certification et les réglementations sont probablement très importantes dans votre secteur. Le changement de nom ou la fusion ont-ils eu une influence à cet égard ?

Bien-entendu, l’ensemble des compétences, (re)connaissances et agréations qui étaient déjà en notre possession ont été transférée dans la nouvelle entité pour en faire un outil des plus performant !

La fusion a-t-elle affecté les liens avec l’IBE ?

Notre métier historique, par lequel tout a commencé il y a plus de 50 ans, est et reste l’éclairage public !
Notre objectif est bien-entendu de rester une partie prenante active au sein de cette belle organisation qu’est l’IBE-BIV.

En termes de normalisation, y a-t-il des sujets ou des questions que vous aimeriez voir abordés au sein de l’IBE et qui vous intéressent ?

La gestion intelligente de l’éclairage public, qui migre massivement vers la technologie Led, est naturellement notre sujet de préoccupation numéro 1.
Les sujets connexes y liés , comme la recharge de véhicules électriques depuis le réseau d’éclairage public, doivent être étudiés également de manière approfondies.

Pierre Hermesse

Administrateur Délégué EES INFRA