De werkgroepen

Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan de werken en de informatievergaderingen van de vier werkgroepen van het BIV :

  • Werkgroep A: Verlichtingswetenschappen

  • Werkgroep B : Verlichtingstoepassingen en Signalisatie in binnenruimtes

  • Werkgroep C : Verlichtingstoepassingen en Signalisatie in Openbare ruimtes

  • Werkgroep D : Vorming en Kennisverspreiding

Momenteel zijn de functies van directeur voor WG A en WG B vacant. Mocht u interesse hebben voor deze functies, bezorg ons dan uw kandidatuur via het sollicitatieformulier met “rechten en plichten” van een werkgroepdirecteur. Meer info vindt u ook in onze Statuten en Intern Reglement. 

Alle leden kunnen aan de activiteiten van deze werkgroepen deelnemen. De voorzitters van groepen A, B en C roepen hun groep bijeen voor het opstellen van Belgische technische documenten en om hun leden te raadplegen over de lopende projecten binnen CIE en CEN.

De groep stelt het advies op dat de Belgische afgevaardigde in zijn internationale werkgroep zal moeten verdedigen. De activiteiten van de groepen worden voorgesteld aan het Directiecomité, de Beheerraad en de Algemene Vergadering.

Jaarlijks wordt een plenaire vergadering van commissie E169 gehouden om het programma van de normactiviteiten te bepalen en de rapportage op te maken voor het Bureau voor Normalisatie (NBN).
De commissie E169 belast jaarlijks de werkgroepen A, B en C van het BIV met de opvolging van de normactiviteiten.

De normatieve documenten (normen, technische drafts en andere werkdocumenten) zijn vrij toegankelijk voor de leden van de werkgroepen via het samenwerkingsplatform dat het BIV voor zijn leden ter beschikking stelt.

Werkgroep A

Verlichtingswetenschappen

Werkgroep A van het IBE-BIV, "Verlichtingswetenschappen", heeft zowel een wetenschappelijke als een educatieve opdracht.

Werkgroep B

Verlichtingstoepassingen en Signalisatie in binnenruimtes

Werkgroep B houdt zich in het bijzonder bezig met binnenverlichting van gebouwen, zowel wat kunstlicht als daglicht betreft.

Werkgroep C

Verlichtingstoepassingen en Signalisatie in Openbare ruimtes

Werkgroep C van het IBE-BIV bestudeert de aspecten rond openbare verlichting en de visuele aanduiding en informatie voor het transport en het verkeer.

Werkgroep D

Vorming en Kennisverspreiding

Werkgroep D heeft als objectief een ontmoetingsplaats te vormen voor de uitwisseling van informatie op het gebied van licht en om zo een betere kennis van de verlichting te bevorderen.

Naast een deelname in de werkgroepen van het BIV wordt u als lid jaarlijks eveneens uitgenodigd om de Algemene Vergadering van het BIV bij te wonen. Deze vergadering gaat gewoonlijk per eind maart door.

Voor meer informatie over lidmaatschap, onze leden, lidmaatschapsbijdragen enz... consulteer onze pagina over lidmaatschap of via onderstaande link.