BIV-Prijs / Student Award 2024

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (BIV) kent elk jaar een prijs toe met als doel de auteurs van originele technische en wetenschappelijke eindwerken die betrekking hebben tot onderzoek in het domein van verlichting aan te moedigen.

Dit onderzoeksdomein moet in de ruimste zin van het woord worden beschouwd en omvat in het bijzonder fotometrie, eigenschappen van lichtbronnen en armaturen, techniek en de fysiologie van verlichting, ergonomische aspecten, veiligheid, onderwijs, enz.

Louter vulgariserende en documentatiewerken komen niet in aanmerking. Werken die het voorwerp uitmaken van een doctoraatsthesis worden niet in acht genomen. De jury behoudt zich het recht om een werk dat al een prijs kreeg toegekend, te weigeren.
De prijs is 1.500 euro waard.

Voor de BIV-prijs 2024 moeten de werken ten laatste tegen 8 juli 2024 worden ingediend bij het secretariaat (zie correspondentieadres onderaan deze pagina) van het BIV. Op het jaarlijkse seminarie van het BIV zal de winnaar van de BIV-prijs een korte presentatie geven van het ingediende werk. Het seminarie gaat dit jaar door op 14 november 2024. 

Indien u wenst in aanmerking te komen voor indiening van een werk, neem dan zeker contact op met het secretariaat.

Meer informatie vindt u op deze pagina, alsook het reglement.

Overzicht winnaars en ingediende werken

We vermelden graag de winnaars van de laatst uitgereikte prijzen. De samenvattingen van de werken zijn gratis in te kijken.

Jaar van uitreiking Naam winnaar Instituut Ingediende werk
2019 Nele Van de Voorde UGent Toepassing van de CEN daglichtnorm bij het ontwerp van schoolgebouwen
2017 Hendrik Vincent KULeuven, Technologiecampus Gent Onderzoek en ontwikkeling van een efficiënte OLED-module met een gebundeld stralingspatroon
2016 Laure Tiquet Université de Liège Modélisations de l’éclairage des bâtiments basées sur des données climatiques (document niet beschikbaar)  
2022 Charlotte Angerand Université de Liège/ULB Etude de la pollution lumineuse dans le cadre de la création d’une trame noire. 
2023 Théo Diez

Victoria Crevits

Université de Liège

UC Louvain

Neuroimagerie des effets non formateurs d’images de la lumière sur le locus coeruleus

Towards enlightened students of architecture

 Student Award 2023

Tijdens het seminarie van 28 september 2023 werd de Student Award uitgereikt aan twee verdienstelijke studenten. Zij ontvangen elke een geldprijs ter waarde van 1000 euro.

Victoria Crevits, UC Louvain
Victoria Crevits, UC Louvain
Théo Diez, ULIège
Théo Diez, ULIège

Reglement

Het volledige reglement van de BIV prijs kan u hier downloaden.
Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen op het secretariaat van het BIV.