BIV-Prijs

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (BIV) kent elk jaar een prijs toe met als doel de auteurs van originele technische en wetenschappelijke eindwerken die betrekking hebben tot onderzoek in het domein van verlichting aan te moedigen.

Dit onderzoeksdomein moet in de ruimste zin van het woord worden beschouwd en omvat in het bijzonder fotometrie, eigenschappen van lichtbronnen en armaturen, techniek en de fysiologie van verlichting, ergonomische aspecten, veiligheid, onderwijs, enz.

Louter vulgariserende en documentatiewerken komen niet in aanmerking. Werken die het voorwerp uitmaken van een doctoraatsthesis worden niet in acht genomen. De jury behoudt zich het recht om een werk dat al een prijs kreeg toegekend, te weigeren.
De prijs is 1.500 euro waard.

De werken voor de prijs moeten voor 1 juli van het debetreffende jaar in zesvoud worden ingediend bij het secretariaat (zie correspondentieadres onderaan deze pagina) van het BIV.

Overzicht winnaars en ingediende werken

We vermelden graag de winnaars van de laatst uitgereikte prijzen. De samenvattingen van de werken zijn gratis in te kijken.

Jaar van uitreiking Naam winnaar Instituut Ingediende werk
2019 Nele Van de Voorde UGent Toepassing van de CEN daglichtnorm bij het ontwerp van schoolgebouwen
2017 Hendrik Vincent KULeuven, Technologiecampus Gent Onderzoek en ontwikkeling van een efficiënte OLED-module met een gebundeld stralingspatroon
2016 Laure Tiquet Université de Liège Modélisations de l’éclairage des bâtiments basées sur des données climatiques (document niet beschikbaar)

Winnaar BIV-Prijs 2019

Nele Van de Voorde
Nele Van de VoordeWinnaar BIV-Prijs 2019
Prijsuitreiking BIV prijs - Bron: BIV

Nele Van de Voorde neemt de jaarlijkse BIV-prijs in ontvangst van Arnaud Deneyer, voorzitter van het BIV

Reglement

Het volledige reglement van de BIV prijs kan u hier downloaden.
Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen op het secretariaat van het BIV.

Reglement

BIV-Prijs 2021

Gezien de COVID-19 situatie heeft het BIV voor het academiejaar 2019-2020 geen BIV prijs uitgereikt aan afstudeerwerken.
De toekenning en uitreiking van deze jaarlijkse BIV prijs werd dus uitgesteld tot het academiejaar 2020-2021.

Bijgevolg lanceert het BIV momenteel een oproep naar afstudeerwerken van de voorbije 2 academiejaren (2019-2020 en 2020-2021) om auteurs van originele, wetenschappelijke of technische afstudeerwerken rond verlichting in de kijker te zetten.

Indien u wenst in aanmerking te komen voor indiening van een werk of indien u auteurs, studenten of andere contacten kent die interesse hiervoor hebben, gelieve deze informatie omtrent de BIV Prijs zo ruim mogelijk te verspreiden.

In tegenstelling tot andere jaren werd de uiterste indieningsdatum voor 2021 verlengd tot 30 juli 2021. 

Meer informatie vindt u op deze pagina, alsook het reglement.