BIV-Prijs

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (BIV) kent elk jaar een prijs toe met als doel de auteurs van originele technische en wetenschappelijke eindwerken die betrekking hebben tot onderzoek in het domein van verlichting aan te moedigen.

Dit onderzoeksdomein moet in de ruimste zin van het woord worden beschouwd en omvat in het bijzonder fotometrie, eigenschappen van lichtbronnen en armaturen, techniek en de fysiologie van verlichting, ergonomische aspecten, veiligheid, onderwijs, enz.

Louter vulgariserende en documentatiewerken komen niet in aanmerking. Werken die het voorwerp uitmaken van een doctoraatsthesis worden niet in acht genomen. De jury behoudt zich het recht om een werk dat al een prijs kreeg toegekend, te weigeren.
De prijs is 1.500 euro waard.

De werken voor de prijs moeten voor 1 juli van het debetreffende jaar in zesvoud worden ingediend bij het secretariaat (zie correspondentieadres onderaan deze pagina) van het BIV.

In het voorjaar 2022 zal opnieuw een oproep worden gedaan naar afstudeerwerken van het academiejaar om auteurs van originele, wetenschappelijk of technische werken rond verlichting in de kijker te zetten.

Indien u wenst in aanmerking te komen voor indiening van een werk, neem dan zeker contact op met het secretariaat.

Meer informatie vindt u op deze pagina, alsook het reglement.

Overzicht winnaars en ingediende werken

We vermelden graag de winnaars van de laatst uitgereikte prijzen. De samenvattingen van de werken zijn gratis in te kijken.

Jaar van uitreiking Naam winnaar Instituut Ingediende werk
2019 Nele Van de Voorde UGent Toepassing van de CEN daglichtnorm bij het ontwerp van schoolgebouwen
2017 Hendrik Vincent KULeuven, Technologiecampus Gent Onderzoek en ontwikkeling van een efficiënte OLED-module met een gebundeld stralingspatroon
2016 Laure Tiquet Université de Liège Modélisations de l’éclairage des bâtiments basées sur des données climatiques (document niet beschikbaar)

 BIV-Prijs 2019

De laatste keer dat de BIV-prijs werd uitgereikt was in 2019. De prijs werd toegekend aan Nele Van de Voorde.

Nele Van de Voorde
Nele Van de VoordeWinnaar BIV-Prijs 2019

BIV-Prijs 2021

Voor het academiejaar 2019-2020 en 2020-2021 werd door het BIV geen prijs uitgereikt aan afstudeerwerken. Een eervolle vermelding ging evenwel naar Killian Forton, UCL, voor zijn werk “Le maillage noir: manifeste pour un paysage moins anthropocentré.

Killian Forton
Killian FortonKillian Forton kreeg een eervolle vermelding

Reglement

Het volledige reglement van de BIV prijs kan u hier downloaden.
Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen op het secretariaat van het BIV.

Reglement