Oproep eindwerken

Academiejaren 2019-2020 en 2020-2021

Dit jaar wenst het IBE-BIV opnieuw zijn jaarlijkse prijs uit te reiken aan auteurs van niet eerder gepubliceerde, originele, wetenschappelijke of technische afstudeerwerken rond verlichting.

Het domein wordt zeer ruim opgevat en kan allerlei thema’s behelzen. Het moet afstudeerwerken betreffen welke aangeboden werden in de loop van het jaar voorafgaand aan het jaar van de prijs. Aangezien vorig jaar wegens de COVID-19 situatie geen BIV prijs werd uitgereikt, mogen dit jaar werken worden ingediend van de voorbije 2 academiejaren.

Het aan de prijs verbonden bedrag wordt jaarlijks door het Bestuursorgaan van het BIV vastgesteld, en bedraagt ook voor dit academiejaar 1.500 euro.

In tegenstelling tot de informatie vermeld in het reglement wordt de uiterste indieningsdatum dit jaar verlengd tot 30 juli 2021. De evaluatie van de jury wordt verwacht tegen eind augustus 2021.

De auteur van het bekroonde werk zal uitgenodigd worden om, indien mogelijk, een korte uiteenzetting te geven op het jaarlijkse seminarie van 21 oktober 2021.

Kent u auteurs, studenten of heeft u contacten in uw netwerk van mensen die in aanmerking komen voor deze jaarlijkse prijs, dan vragen wij u deze informatie omtrent de BIV prijs zo ruim mogelijk te verspreiden.

Het reglement van de prijs van het IBE-BIV en meer info hieromtrent vindt u terug op de desbetreffende pagina op onze website

Share this post