BIV PRIJS 2022

Oproep eindwerken

Academiejaar 2021-2022

Prix IBE 2022

Dit jaar wenst het IBE-BIV opnieuw zijn jaarlijkse prijs uit te reiken aan auteurs van niet eerder gepubliceerde, originele, wetenschappelijke of technische afstudeerwerken rond verlichting. De laatste uitreiking dateert immers van 2019. Vorig jaar kreeg het ingediende werk van Killian Forton een eervolle vermelding.

Het domein wordt zeer ruim opgevat en kan allerlei thema’s behelzen. Het moet afstudeerwerken betreffen welke aangeboden werden in de loop van het jaar voorafgaand aan het jaar van de prijs. Het gaat hier dus om werken van het academiejaar 2021-2022.

Het aan de prijs verbonden bedrag wordt jaarlijks door het Bestuursorgaan van het BIV vastgesteld, en bedraagt ook voor dit academiejaar 1.500 euro.

Zoals vermeld in het reglement is de uiterste indieningsdatum 30 juni 2022. De evaluatie van de jury wordt verwacht tegen eind augustus 2021.

De auteur van het bekroonde werk zal uitgenodigd worden om, indien mogelijk, een korte uiteenzetting te geven op het jaarlijkse seminarie van 10 november 2022. 

Kent u auteurs, studenten of heeft u contacten in uw netwerk van mensen die in aanmerking komen voor deze jaarlijkse prijs, dan vragen wij u deze informatie omtrent de BIV prijs zo ruim mogelijk te verspreiden.

Het reglement van de prijs van het IBE-BIV en meer info hieromtrent vindt u terug op de desbetreffende pagina op onze website

Share this post