Interview met Steven Claessens, Helvar

Naar aanleiding van het lidmaatschap sinds 2024

BIV: Kan u uw organisatie/bedrijf en diens activiteiten kort aan ons voorstellen?

Helvar: Helvar is specialist in intelligente en energie-efficiënte componenten en oplossingen voor de verlichtingsindustrie. Dankzij ons brede assortiment kunnen we een passende oplossing bieden voor iedere situatie in elk gebouw. Van een eenvoudige lichtsturing tot een intelligent en complex lichtmanagementsysteem. Onze systemen zijn gebaseerd op de wereldwijd ondersteunde en open standaarden DALI-2, Bluetooth Mesh en Ethernet.

Een lichtmanagementsysteem is het meest geschikte systeem om nauwkeurige data te genereren over het gebruik van het gebouw. Omdat de data verwerkt wordt in een krachtig platform kunnen er waardevolle inzichten verkregen worden. Zoals de bezettingsgraad van ruimten, het binnen klimaat in het gebouw maar ook de status en branduren van de armaturen. Binnen het platform kan de data verwerkt worden door AI en machine learning, waardoor het gebouw nóg verder geautomatiseerd en geoptimaliseerd kan worden.

Wij streven ernaar om in de Benelux algemeen erkend te worden als dé betrouwbare specialist op het gebied van lichtmanagement. Wij gebruiken onze expertise om onze klanten een passende oplossing te bieden waarbij naast het milieu ook het comfort en welzijn van de mens in een gebouw centraal staan. Gedreven personeel en intelligente softwaretechnieken helpen ons om dit te realiseren.

Wij richten ons met onze oplossingen hoofdzakelijk op de zakelijke markt en doen projecten in veel verschillende sectoren, zoals: kantoren, industrie, gezondheidszorg, openbare gebouwen en scholen.

BIV: Hoe bent u met het BIV in contact gekomen?
Helvar: Onze kennismaking met het BIV vond plaats tijdens uw jaarlijkse seminar te Brussel, waar wij als deelnemers aanwezig waren. Tijdens dit evenement hebben wij niet alleen waardevolle inzichten opgedaan door het horen van verschillende interessante onderwerpen, maar hebben wij ook een duidelijk beeld gekregen van de uitdagingen en kansen binnen onze branche.

Het seminar bood een platform voor het delen van kennis en het bespreken van actuele ontwikkelingen, waarbij wij geïnformeerd werden over zowel positieve ontwikkelingen als de nog bestaande uitdagingen. Wij erkennen dat er veel werk aan de winkel is om een duurzame en energie-efficiënte toekomst te bewerkstelligen en zijn vastbesloten om met onze expertise in lichtsturing en DALI-2 hieraan bij te dragen.

BIV: Wat is de voornaamste reden van uw aansluiting als lid bij het BIV of wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van onze organisatie?
Helvar: Wij hopen dat deze samenwerking met het BIV en al zijn leden zal leiden tot vruchtbare inspanningen en dat wij gezamenlijk een positieve impact kunnen maken op de toekomst van onze sector.

BIV: Op vlak van normalisatie, zijn er thema’s of problematieken die u in het BIV wenst behandeld te zien en waar uw interesse naartoe gaat?

Licht en gezondheid is voor ons een belangrijk thema. Licht speelt een grote rol in het welzijn van de mens in het gebouw. Het toepassen van kwalitatief goede verlichting én de juiste lichtsturing is daarbij van groot belang.

Daarnaast is het lichtmanagementsysteem vanwege de fijnmazigheid van het netwerk het aangewezen systeem om data te genereren. Deze data kan geanalyseerd worden om het gebouw verder te verduurzamen en de aanwezige systemen binnen het gebouw zo optimaal mogelijk te laten werken.

Steven Claessens

Sales Engineering Belgium-Luxemburg