Statutaire organisatie

Het IBE-BIV is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met de volgende structuur:

 • Algemene Vergadering

 • Bestuursorgaan

 • Voorzitter en Ondervoorzitters

 • Directiecomité

 • Penningmeester

 • Secretaris-Generaal

De mandaten worden zoveel mogelijk verdeeld onder de vier voornaamste ledencategorieën: de industriesector, de elektriciteitssector, de sector van de openbare besturen en de sector van het onderwijs en onderzoek.
Het mandaat van Voorzitter wordt normaal volgens een beurtsysteem toegekend aan een vertegenwoordiger van deze vier voornaamste categorieën.

Meet our Team

Maak kennis met het kernteam van het Bestuursorgaan van het BIV

Frédéric Leloup
Frédéric LeloupVoorzitter BIV
Marc Vanden Bosch
Marc Vanden BoschPenningmeester
Erik De Bisschop
Erik De BisschopOndervoorzitter Overheidsinstellingen
Michel Nicosia
Michel NicosiaOndervoorzitter Industrie
Filip Broekaert
Filip BroekaertOndervoorzitter Netwerkbeheerders

Onze leden

Het IBE-BIV richt zich tot mensen en organisaties die actief zijn in de wereld van de verlichting. Hiermee richt men zich specifiek op theoretici (docenten, professoren, …), professionals uit de openbare administratie en uit de verlichtingsindustrie, fabrikanten, designers en installateurs.

Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan de werken en de informatievergaderingen van de vier werkgroepen van het IBE-BIV.

Bovendien neemt elk lid deel aan de Algemene Vergadering van het BIV die gewoonlijk eind maart georganiseerd wordt.

Voor meer informatie over lidmaatschap, onze leden, lidmaatschapsbijdragen, consulteer onze pagina Lidmaatschap of klik op onderstaande link

Studiedag BIV 2019

Opdracht en Missie

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (IBE-BIV) heeft tot doel zich toe te leggen op alle wetenschappelijke of technische activiteiten met betrekking tot zowel natuurlijke als kunstmatige verlichting.

De opdrachten van het IBE-BIV kunnen als volgt worden samengevat :

 • Ontmoetingsplaats, nationaal en internationaal voor wetenschap, technologie en kunst van licht en verlichting die de uitwisseling van informatie op die gebieden bevordert.

 • Normen opvolgen voor metrologie op het gebied van licht en verlichting en meewerken aan het opstellen van deze documenten.

 • Richtlijnen verstrekken in het kader van het uitwerken van internationale en nationale normen en op het gebied van licht en verlichting.

 • Normen en technische rapporten opstellen en publiceren

 • Contacten onderhouden en technische samenwerking bevorderen met andere nationale en internationale organisaties

Lidmaatschap

Lid zijn van onze organisatie biedt tal van voordelen. Verneem hier welke voordelen verbonden zijn aan uw lidmaatschap.

Onze leden

Nieuwsgierig naar wie onze leden zijn? Het BIV is vooral een ontmoetingsplaats en netwerkforum van verlichtingssexperten.

Nieuwsbrieven

Wenst u op de hoogte te blijven van wat reilt en zeilt in de verlichtingswereld, registreer u dan hier voor onze nieuwsbrief.

Webinars 2024

Bekijk het programma en schrijf in.

Vacatures

Bent u lid van het BIV en bent u op zoek naar bepaalde profielen in uw bedrijf, dan kan u bij ons terecht voor publicatie van uw vacatures op onze website.