Werkgroep A : Verlichtingswetenschappen

Op wetenschappelijk gebied ondersteunt Werkgroep A het BIV in haar opdracht als Belgisch vertegenwoordiger binnen internationale organisaties als CIE en CEN. Meer specifiek volgt de werkgroep de activiteiten op van volgende CIE divisies en van de volgende actuele CEN werkgroepen:

Division 1 : Vision and Color
Division 2 : Physical Measurements of Light and Radiation
Division 6 : Photobiology and Photochemistry
Division 8 : Image Technology
CEN TC 169 WG 1 : Basic terms and criteria
CEN TC 169 WG 7 : Photometry
CEN TC 169 WG 10 : Performance of Optical Materials for Luminaires
CEN TC 169 WG 13 : Non-visual effects of light on human beings

De werkgroep lanceert oproepen tot deelname aan nieuwe CIE technische comités en CEN werkgroepen.

Via onze vertegenwoordigers kunnen voorlopige rapporten en standaarden op het BIV platform geplaatst worden, waardoor ze voor alle leden toegankelijk zijn. Iedereen wordt uitgenodigd om commentaar te formuleren. CIE en CEN ontvangen dan de gebundelde opmerkingen. Op die manier krijgen alle leden de kans om te participeren bij het opstellen van nieuwe normen of wetenschappelijke rapporten.

Op educatief gebied neemt werkgroep A soms eigen initiatieven betreffende de vorming van en de informatieverstrekking aan de professionele verlichtingsgemeenschap. In veel gevallen participeren de leden actief aan initiatieven van derden: Athens cursussen van UCL, de tweejaarlijkse specialisatiecursus van het Laboratorium voor Lichttechnologie, studiedagen enz…

Aan het hoofd van werkgroep A staat Frédéric Leloup, die samen met de overige directeurs van de andere werkgroepen deel uitmaakt van het Directiecomité.

De functie van werkgroepdirecteur WGA staat momenteel open en kandidaturen kunnen nog steeds worden ingediend.
Heeft u twijfels of vraagt u zich af wat deze taak precies inhoudt, dan kan u hiervoor de beschrijving van dit mandaat met inbegrip van de rechten en plichten nalezen. De kandidatuur kan via hetzelfde document worden ingediend.
Daarnaast kan u hiervoor ook de IBE-BIV Statuten en het Intern Reglement op onze website nalezen. Het interne reglement bevat sinds kort een gedetailleerde beschrijving van de werkgroepen en de technische comités.
Bij verdere vragen , aarzel niet om hiervoor met het secretariaat contact op te nemen.

Wenst u deel uit te maken van een van de werkgroepen, neem dan contact op met het secretariaat via info@ibe-biv.be

Frédéric Leloup
Frédéric LeloupDirecteur werkgroep A