Werkgroep B : Verlichtingstoepassingen

Groep B van het BIV omvat een veertigtal leden uit de industrie, studiebureaus en wetenschappelijke instellingen. Deze groep houdt zich in het bijzonder bezig met binnenverlichting van gebouwen, zowel wat kunstlicht als daglicht betreft.

Elk jaar worden één of twee werkvergaderingen gehouden waarop de ontwikkeling van de normalisatie, de technieken en de technologieën wordt besproken.
Groep B volgt de internationale activiteiten van de CIE op in twee afdelingen :

CIE Division 3 : Interior environment and lighting design
CIE Division 5 : Exterior lighting and other applications

Tevens worden nauwlettend de Europese normalisatieactiviteiten via het TC 169 van het CEN: “Light and Lighting” opgevolgd. Er wordt actief deelgenomen aan de volgende werkgroepen van het CEN TC 169 :

CEN TC 169 WG 2 : Lighting of work places
CEN TC 169 WG 3 : Emergency lighting in buildings
CEN TC 169 WG 4 : Sports lighting
CEN TC 169 WG9 : Energy performance of buildings
CEN TC 169 WG 11 : daylight
CEN TC 169 WG 13 : Non-visual effects of light on human beings

Zodoende kunnen de leden van het BIV de toekomstige normen bespreken terwijl deze zich nog in het ontwerpstadium bevinden en kunnen ze de inhoud ervan beïnvloeden vóór hun officiële publicatie.

Momenteel staat de functie van werkgroepdirecteur WGB open en kandidaturen kunnen nog steeds worden ingediend. 

Heeft u twijfels of vraagt u zich af wat deze taak van werkgroepdirecteur precies inhoudt, dan kan u hiervoor de beschrijving van dit mandaat met inbegrip van de rechten en plichten nalezen. De kandidatuur kan via hetzelfde document worden ingediend.
Daarnaast kan u hiervoor ook de IBE-BIV Statuten en het Intern Reglement op onze website nalezen. Het interne reglement bevat sinds kort een gedetailleerde beschrijving van de werkgroepen en de technische comités.
Bij verdere vragen , aarzel niet om hiervoor met het secretariaat contact op te nemen.

Wenst u deel uit te maken van een van de werkgroepen, neem dan contact op met het secretariaat via info@ibe-biv.be