Loading Events

Op 21 oktober zal het jaarlijkse BIV seminarie doorgaan in het Herman Teirlinckgebouw van de Vlaamse Overheid.  

Thema : RECONNECTING met bijzondere aandacht voor netwerking  

 

Nieuwe formule 

  • Nieuwe locatie & cateraar
  • Meer tijd voor netwerking
  • (Walking) dinner voor iedereen
  • Enz…

 

Programma en sprekers

13u00 : Ontvangst in polyvalente ruimte/ontvangstruimte

13u30 : Verwelkoming – Arnaud Deneyer, voorzitter IBE-BIV (NL-FR)

13u45 : Les normes ont un impact sur l’économie belge (résultats étude VUB) – A. della Faille, NBN (FR)

14u00 : NBN L18-004 : Openbare verlichting – Selectie van de verlichtingSklassen – Tom Heymans, Schréder (NL)

14u15 : Levensduur van lichtmasten – Willy Frans, W. Frans BVBA (NL)

14u30 : Uitrol van interactieve openbare LED verlichting in Vlaanderen – Walter Geerts, Fluvius (NL)

14u45 : Inventaire triennal 2020. Evolution du parc belge d’éclairage public – Bénédicte Collard, (pour) Synergrid (FR)

15u00 : Pauze (tot 15u45)

15u45 : Duurzaamheid en energie in de binnenverlichting – Jan Van Riel, Trilux (NL,FR)

16u00 : Levenslang leren. Nieuwe initiatieven toegelicht – Frédéric Leloup, KU Leuven (NL)

16u15 : Uitreiking BIV Prijs – Arnaud Deneyer, voorzitter IBE-BIV (NL-FR)

16u30 : Vragenronde

17u00 : Besluit  

17u30 : aansluitend (walking) dinner in de ontvangstruimte van het Herman Teirlinckgebouw  

 

Praktische Informatie

Wanneer? Donderdag 21 oktober 2021 om 13u30 (ontvangst vanaf 13u)

Waar? Herman Teirlinckgebouw, Vlaamse Overheid, Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Onthaal en koffiepauzes in ontvangstruimte

Seminarie in auditorium 00.11  

 

Bereikbaarheid 

Zie website Herman Teirlinck  

 

Parking 

Publieke betalende parking l’Esplanade’. Deze parking bevindt zich tussen het Herman Teirlinck gebouw en het Koninklijk Pakhuis – inrit via Havenlaan 86 C.

Zie eveneens website Parking Esplanade 

 

Vertaling

Presentaties worden geprojecteeerd in Nederlands én Frans.

Géén simultaan vertaling.

 

Receptie/(walking) dinner

De netwerkreceptie/(walking) dinner zal aanvangen onmiddellijk na beëindiging van het seminarie in de ontvangstruimte van het Herman Teirlinckgebouw.

Deuren sluiten om 20u!!

 

Prijzen

Seminarie inclusief (walking) dinner (€125 -leden & doctorandi /niet-leden €175)

Studenten gratis toegang tot studiedag tot 17u30 (mits voorlegging studentenkaart aan onthaal). 

 

Inschrijven

Modaliteiten voor inschrijving :

  • Van zodra u heeft ingeschreven, zal u een factuur worden bezorgd aan de hand van de facturatiegegevens die u heeft meegegeven op het inschrijvingsformulier. Aanpassingen aan facturen omwille van onvolledige facturatiegegevens kunnen aanleiding geven tot een administratieve meerkost van 25 euro.
  • Per firma zal 1 factuur worden gestuurd met vermelding van de ingeschreven personen.
  • Voor elke inschrijving wordt een factuur gestuurd, ook al neemt de ingeschrevene niet deel aan het seminarie. De factuur blijft bijgevolg betaalbaar.
  • U kan uw inschrijving gratis annuleren tot 14 oktober 2021. Laattijdig annuleren of niet-deelname zonder voorafgaande annulatie tegen 14 oktober 2021 resulteert in een facturatie van het totaalbedrag.

Na inachtname van de bovenvermelde modaliteiten kan u inschrijven via deze link.

 

Coronamaatregelen

Het seminarie zal doorgaan met inachtname van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

 

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan u contact opnemen met het secretariaat via info@ibe-biv.be

 

Met de steun van het Bureau voor Normalisatie (NBN)

 

Go to Top