Nieuwe norm NBN EN 12464-1

Op 27 augustus 2021 heeft het NBN de nieuwe versie gepubliceerd van de norm NBN EN 12464-1: Licht en verlichting van werkplekken – Binnenwerkplekken.

Om mensen in staat te stellen visuele taken efficiënt en accuraat uit te voeren, moet er adequate en passende verlichting zijn.

De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe editie van NBN EN 12464-1 zijn :

  • Verduidelijking betreffende de omgevingsverlichting (integratie van voorschriften in tabellen)
  • Aanvullende vereisten voor bepaalde activiteiten (onderwijsvoorzieningen, spoorweginstallaties)
  • Aanpassing van enkele specifieke doelstellingen in de tabellen
  • Verlichtingsontwerp (geïnspireerd door CEN/TS 17165)
  • Een evolutie van de beschouwingen over flikkering en flitslichteffecten
  • Bijkomende gegevens over de beoordelingsmethode voor verblinding in tabelvorm
  • Informatie over niet-visuele effecten van licht
  • Een expliciete verwijzing naar EN 17037 met betrekking tot natuurlijk licht

Deze norm is voor 135 euro verkrijgbaar op de NBN-website.