NBN logo
CIE logo

Normalisatie

Verschillende partijen nemen deel aan de normalisatie voor verlichting. Enerzijds zijn er organisaties die zich toeleggen op verlichtingstoepassingen, anderzijds zijn er organisaties die zich toespitsen op de producten.

Het BIV verzorgt de opvolging van de normalisatie gericht op verlichtingstoepassingen op:

  • Internationaal vlak  (via Commission Internationale de l’Eclairage)

  • Europees vlak via Comité Européen de Normalisation TC 169

  • Nationaal vlak via de verschillende werkgroepen van het IBE-BIV

Naast de verschillende soorten normen zijn er ook heel wat organisaties die zich bezighouden met normalisatie.

Seminaries en studiedagen

Elk jaar organiseert het BIV een seminarie en/of studiedag over verlichting. Deze vindt traditioneel plaats in het voor- en najaar in de Vlaamse overheidsgebouwen te Brussel. Dit jaar zal het seminarie HighLIGHTs doorgaan in het Herman Teirlinck gebouw te Brussel op 28 september 2023. U kan nog inschrijven tot 15 september 2023. 

Om het netwerken te bevorderen, eindigt elk seminarie of studiedag met een receptie en/of diner voor alle deelnemers.

De laatste tijd worden er steeds meer webinars georganiseerd met verschillende thema’s en verspreid over het jaar.

Werkgroep D (Vorming en Kennisverspreiding) is verantwoordelijk voor de organisatie van deze activiteiten. Mede om de organisatie van deze activiteiten mogelijk te maken is onze organisatie altijd geïnteresseerd in ondersteuning/sponsoring vanuit de sector.

Een overzicht van eerder georganiseerde seminars, webinars en de behandelde onderwerpen, sprekers, sponsormogelijkheden etc… is beschikbaar via onderstaande link.

BIV Student Award

Het Belgisch Instituut voor Verlichting (BIV-IBE) kent jaarlijks een Student Award toe om de auteurs van originele technische en wetenschappelijke thesissen met betrekking tot het onderzoek op het gebied van verlichting aan te moedigen. Deze prijs is 1500 euro waard.

Traditioneel vindt deze uitreiking plaats tijdens het jaarlijkse BIV seminarie in het najaar. In 2022 werd de Student Award uitgereikt aan Charlotte Angerand van ULiège/ULB en kregen Stef Gielen en Nathan Slembrouck, KU Leuven campus Gent, een eervolle vermelding.

Tijdens het volgende seminarie van 28 september 2023 zal de Student Award voor academiejaar 2022-2023 worden uitgereikt.

De Werkgroepen

Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan de werk- en informatiebijeenkomsten van de vier BIV werkgroepen:

  • Werkgroep A – Verlichtingswetenschappen

  • Werkgroep B – Verlichtingstoepassingen en Signalisatie in binnenruimtes

  • Werkgroep C – Verlichtingstoepassingen en Signalisatie in Openbare ruimtes

  • Werkgroep D – Vorming en Kennisverspreiding

U kan zelf beslissen van welke werkgroepen u deel wenst uit te maken.

Upcoming Events

BIV Seminarie 28 sept 2023