NBN logo
CIE logo

Normalisatie

Verschillende partijen nemen deel aan de normalisatie voor verlichting. Enerzijds zijn er organisaties die zich toeleggen op verlichtingstoepassingen, anderzijds zijn er organisaties die zich toespitsen op de producten.

Het BIV verzorgt de opvolging van de normalisatie gericht op verlichtingstoepassingen op:

  • Internationaal vlak  (via Commission Internationale de l’Eclairage)

  • Europees vlak via Comité Européen de Normalisation TC 169

  • Nationaal vlak via de verschillende werkgroepen van het IBE-BIV

Naast de verschillende soorten normen zijn er ook heel wat organisaties die zich bezighouden met normalisatie.

De verschillende organisaties

Seminaries en studiedagen

Elk jaar organiseert het BIV een seminarie en/of studiedag over verlichting. Deze vindt traditioneel plaats in het voor- en najaar in de Vlaamse overheidsgebouwen te Brussel.

Om het netwerken te bevorderen, eindigt elk seminarie of studiedag met een receptie en/of diner voor alle deelnemers.

De laatste tijd worden er steeds meer webinars georganiseerd met verschillende thema’s en verspreid over het jaar.

Werkgroep D (Externe activiteiten) is verantwoordelijk voor de organisatie van deze activiteiten. Mede om de organisatie van deze activiteiten mogelijk te maken is onze organisatie altijd geïnteresseerd in ondersteuning/sponsoring vanuit de sector.

Een overzicht van eerder georganiseerde seminars en de behandelde onderwerpen, sprekers, sponsormogelijkheden etc… is beschikbaar via onderstaande link.

Recentelijk werd besloten om het eerder geplande seminarie van 15 oktober 2020 NIET te laten doorgaan, omwille van de huidige COVID-19 situatie. Daarom wordt het seminarie vervangen door een reeks webinars over uiteenlopende thema’s en die gespreid zullen worden geprogrammeerd.

Lees verder

BIV Prijs

Het Belgisch Instituut voor Verlichting (BIV-IBE) kent jaarlijks een prijs toe om de auteurs van originele technische en wetenschappelijke thesissen met betrekking tot het onderzoek op het gebied van verlichting aan te moedigen. Deze prijs is 1500 euro waard.

Voor het academiejaar 2018-2019 werd de BIV-prijs 2019 uitgereikt aan Nele Van de Voorde tijdens het jaarlijkse seminarie op 17 oktober 2019.

Vanwege de COVID-19-situatie van dit jaar heeft de Beheerraad en het Directiecomité van BIV besloten geen oproep te doen voor einde-studieprojecten voor het academisch jaar 2019-2020.

Lees verder

De Werkgroepen

Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan de werk- en informatiebijeenkomsten van de vier BIV werkgroepen:

  • Werkgroep A – Verlichtingswetenschappen

  • Werkgroep B – Verlichtingstoepassingen (binnen- en buitenverlichting)

  • Werkgroep C – Transportverlichting

  • Werkgroep D – Organisatie van externe activiteiten

U kan zelf beslissen van welke werkgroepen u deel wenst uit te maken.

Meer over de werkgroepen

Upcoming Events

BIV webinars najaar 2020

Programma en Inschrijven