NBN logo
CIE logo

Normalisatie

Verschillende partijen nemen deel aan de normalisatie voor verlichting. Enerzijds zijn er organisaties die zich toeleggen op verlichtingstoepassingen, anderzijds zijn er organisaties die zich toespitsen op de producten.

Het BIV verzorgt de opvolging van de normalisatie gericht op verlichtingstoepassingen op:

  • Internationaal vlak  (via Commission Internationale de l’Eclairage)

  • Europees vlak via Comité Européen de Normalisation TC 169

  • Nationaal vlak via de verschillende werkgroepen van het IBE-BIV

Naast de verschillende soorten normen zijn er ook heel wat organisaties die zich bezighouden met normalisatie.

Seminaries en studiedagen

Elk jaar organiseert het BIV een seminarie en/of studiedag over verlichting. Deze vindt traditioneel plaats in het voor- en najaar in de Vlaamse overheidsgebouwen te Brussel. Het laatste seminarie HighLIGHT vond plaats op 28 september 2023 in Herman Teirlinck gebouw te Brussel.

Om het netwerken te bevorderen, eindigt elk seminarie of studiedag met een receptie en/of diner voor alle deelnemers.

De laatste tijd worden er steeds meer webinars georganiseerd met verschillende thema’s en verspreid over het jaar.

Werkgroep D (Vorming en Kennisverspreiding) is verantwoordelijk voor de organisatie van deze activiteiten. Mede om de organisatie van deze activiteiten mogelijk te maken is onze organisatie altijd geïnteresseerd in ondersteuning/sponsoring vanuit de sector.

Een overzicht van eerder georganiseerde seminars, webinars en de behandelde onderwerpen, sprekers, sponsormogelijkheden etc… is beschikbaar via onderstaande link.

BIV Student Award

Het Belgisch Instituut voor Verlichting (BIV-IBE) kent jaarlijks een Student Award toe om de auteurs van originele technische en wetenschappelijke thesissen met betrekking tot het onderzoek op het gebied van verlichting aan te moedigen.

Traditioneel vindt deze uitreiking plaats tijdens het jaarlijkse BIV seminarie in het najaar. In 2023 werden 2 Student Awards en een geldprijs van 1000 euro uitgereikt aan zowel Théo Diez van ULiège en aan Victoria Crevits van UC Louvain.

De Werkgroepen

Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan de werk- en informatiebijeenkomsten van de vier BIV werkgroepen:

  • Werkgroep A – Verlichtingswetenschappen

  • Werkgroep B – Verlichtingstoepassingen en Signalisatie in binnenruimtes

  • Werkgroep C – Verlichtingstoepassingen en Signalisatie in Openbare ruimtes

  • Werkgroep D – Vorming en Kennisverspreiding

U kan zelf beslissen van welke werkgroepen u deel wenst uit te maken.

Upcoming Events

BIV Seminarie 14 november 2024