NBN logo
CIE logo

Normalisatie

Verschillende partijen nemen deel aan de normalisatie voor verlichting. Enerzijds zijn er organisaties die zich toeleggen op verlichtingstoepassingen, anderzijds zijn er organisaties die zich toespitsen op de producten.

Het BIV verzorgt de opvolging van de normalisatie gericht op verlichtingstoepassingen op:

  • Internationaal vlak  (via Commission Internationale de l’Eclairage)

  • Europees vlak via Comité Européen de Normalisation TC 169

  • Nationaal vlak via de verschillende werkgroepen van het IBE-BIV

Naast de verschillende soorten normen zijn er ook heel wat organisaties die zich bezighouden met normalisatie.

De verschillende organisaties

Seminaries en studiedagen

Elk jaar organiseert het BIV een seminarie en/of studiedag over verlichting. Deze vindt traditioneel plaats in het voor- en najaar in de Vlaamse overheidsgebouwen te Brussel.

Om het netwerken te bevorderen, eindigt elk seminarie of studiedag met een receptie en/of diner voor alle deelnemers.

De laatste tijd worden er steeds meer webinars georganiseerd met verschillende thema’s en verspreid over het jaar.

Werkgroep D (Externe activiteiten) is verantwoordelijk voor de organisatie van deze activiteiten. Mede om de organisatie van deze activiteiten mogelijk te maken is onze organisatie altijd geïnteresseerd in ondersteuning/sponsoring vanuit de sector.

Een overzicht van eerder georganiseerde seminars, webinars en de behandelde onderwerpen, sprekers, sponsormogelijkheden etc… is beschikbaar via onderstaande link.

Het seminarie van 2022 zal plaatsvinden op donderdag 10 november 2022 in het Herman Teirlinck gebouw van de Vlaamse Overheid te Brussel.  Het thema van het seminarie staat in het teken van de wijzigende regelgeving in de wereld van verlichting en kreeg ReNormAction! Renoveren in tijden van wijzigende regelgevevingen” mee als titel. Lees verder via onderstaande link voor het programma en inschrijvingen.

Lees verder
BIV Prijs - Bron: BIV

BIV Prijs

Het Belgisch Instituut voor Verlichting (BIV-IBE) kent jaarlijks een prijs toe om de auteurs van originele technische en wetenschappelijke thesissen met betrekking tot het onderzoek op het gebied van verlichting aan te moedigen. Deze prijs is 1500 euro waard.

Het is inmiddels geleden van 2019 dat nog een BIV-prijs werd uitgereikt. Traditioneel vindt deze uitreiking plaats tijdens het jaarlijkse BIV seminarie in het najaar. Vanwege de COVID-19-situatie werd in 2020 geen prijs uitgereikt. In oktober 2021 konden we opnieuw het seminarie organiseren en konden  eindestudieprojecten van de 2 voorgaande academiejaren worden ingediend.

Het ingediende werk (Le maillage noir : manifeste pour un paysage moins anthropocentré) van Killian Forton, Université Catholique de Louvain, ontving geen prijs, maar wél een eervolle vermelding.

Lees verder

De Werkgroepen

Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan de werk- en informatiebijeenkomsten van de vier BIV werkgroepen:

  • Werkgroep A – Verlichtingswetenschappen

  • Werkgroep B – Verlichtingstoepassingen (binnen- en buitenverlichting)

  • Werkgroep C – Transportverlichting

  • Werkgroep D – Organisatie van externe activiteiten

U kan zelf beslissen van welke werkgroepen u deel wenst uit te maken.

Meer over de werkgroepen

Upcoming Events

BIV Seminarie 2022

Programma en Inschrijven