Woord van de voorzitter bij de start van 2022

Geachte BIV-leden,
Geachte lichtprofessionals, 

Een jaar geleden hoopten we allemaal dat 2021 het jaar zou worden waarin we de pandemie onder controle zouden krijgen. De recente geschiedenis leerde ons dat we grotendeels van een kale reis thuiskwamen. We pasten onze levens- en werkstijl aan de veranderende situatie aan, met ‘virtuele’ vergaderingen en frequent thuiswerk als belangrijkste veranderingen voor wat betreft de werkomgeving. In navolging van de toegenomen efficiëntie van innovatieve verlichtingsoplossingen en daar bijhorend de toegenomen aandacht voor het klimaat, zijn we hierdoor misschien ook wel zelf in zekere mate efficiënter geworden. De minder frequente verplaatsingen in dienstverband hebben eveneens onze ecologische voetafdruk gunstig beïnvloed.

Ook binnen het BIV hebben we onze activiteiten en werking aangepast aan de nieuwe werksituatie. Naast de overstap naar digitale bestuursvergaderingen richtten we in 2021 voor het eerst een reeks van 6 online webinars in rond diverse actuele verlichtingsthema’s. Ook in 2022 bouwen we verder op wat goed en positief onthaald werd. Ons digitaal aanbod zal daarom verdergezet worden met een nieuw “Back2School” initiatief, waarover u verderop in deze nieuwsbrief meer informatie terugvindt.

Desalniettemin blijven de informele discussies en nieuwe inzichten die gepaard gaan met studiedagen en conferenties een gemis. Dat toonde ook ons seminarie aan dat eind oktober kon doorgaan, waarbij we een 100-tal personen mochten verwelkomen. We verwachten dat we in het komende najaar opnieuw ons jaarlijks seminarie zullen kunnen inrichten en starten dan ook nu reeds met de voorbereidingen.

Tot slot blijven we via de verschillende werkgroepen de ontwikkelingen op vlak van normalisatie nauwlettend opvolgen. Via onze nieuwsbrieven en werkgroep directeurs verneemt U als lid van onze organisatie dan ook uit eerste hand wat er op internationaal vlak leeft en beweegt.

In naam van het BIV wens ik U een voorspoedig en uitdagend jaar toe.

Frédéric Leloup
BIV Voorzitter