Nieuwe voorzitter BIV

Woord van uittredend voorzitter Arnaud Deneyer

“Sinds de vergadering van het Bestuursorgaan van 25 november is mijn ontslag als voorzitter van het BIV van kracht.

Frédéric Leloup werd door het Bestuursorgaan tot voorzitter benoemd en neemt hiermee de fakkel van het voorzitterschap over. Het is nu aan Frédéric om het licht van de verlichting en de normalisatie verder te verspreiden.
Ik heb het volste vertrouwen in zijn wetenschappelijke, organisatorische en sociale capaciteiten om deze uitdaging aan te gaan.

Voor wat het mandaat van penningmeester betreft, zal Frédéric vervangen worden door Marc Vanden Bosch. We kennen Marc als erelid van het BIV en als drijvende kracht in Werkgroep C.

Frédéric en Marc zijn geen onbekenden binnen de organisatie. We wensen hen héél veel succes toe in hun nieuwe functie. 

Tenslotte wil ik als ex-voorzitter al onze leden bedanken voor hun belangstelling op gebied van normalisatie van verlichting”

Met vriendelijke groeten,

Arnaud Deneyer
Arnaud Deneyer
Ex-voorzitter BIV
Frédéric Leloup
Voorzitter BIV
Marc Vanden Bosch
Penningmeester