Woord van de voorzitter bij de start van 2023

Geachte BIV-leden,
Geachte lichtprofessionals, 

De jaarwisseling biedt traditioneel de gelegenheid om even stil te staan bij de verwezenlijkingen van het voorbije jaar en vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar in petto heeft. Oorlog, energiecrisis, inflatie, recessie, … het zijn niet de verhoopte onderwerpen om op terug te blikken of om met vertrouwen de nabije toekomst tegemoet te zien. En toch is het belangrijk om een positieve mindset aan te houden.

In 2022 zijn binnen IBE-BIV heel wat zaken gerealiseerd. Een groot aantal leden was en is in naam van onze vereniging actief in diverse normalisatie commissies en werkgroepen, en werkt achter de schermen aan de ontwikkeling van nieuwe of bijgewerkte normen en technische rapporten. Ik wil hen langs deze weg danken voor dit werk van lange adem.

Dat normen en standaarden vaak een zeer technische inhoud omvatten lijdt geen twijfel. Het is dan ook belangrijk dat deze informatie op een bevattelijke manier wordt overgebracht aan de leden. Vorig jaar werden verschillende initiatieven op poten gezet om hieraan tegemoet te komen. In het voorjaar hield IBE-BIV onder de noemer ‘Back2School’ een reeks webinars waarin actuele onderwerpen werden toegelicht. In het najaar ging het traditionele IBE-BIV seminarie door waar opnieuw om en bij de 100 deelnemers present tekenden. Op bestuurlijk vlak werden in 2022 de banden met diverse zusterorganisaties verder gesmeed. Exponent van de geïntensiveerde samenwerking met het NSVV en Groen Licht Vlaanderen vzw is ongetwijfeld de vakkennisbeurs Future Lighting, die voor het eerst eind november werd georganiseerd. Ook deze activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden dankzij het voorbereidend werk en de steun van heel wat vrijwilligers. Dank aan iedereen die op een of andere manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan één of meerdere van onze activiteiten.

Het jaar 2023 zal niet alleen voor uw bedrijf maar ook voor IBE-BIV heel wat uitdagingen met zich meebrengen. Zo eindigt na 4 jaar de bestuurstermijn van de huidige bestuursploeg en staan in maart nieuwe verkiezingen op het programma, waarbij nieuwe (onder)voorzitter(s) en werkgroep directeurs verkozen worden. Ik kijk met vertrouwen de samenstelling van de nieuwe bestuursploeg tegemoet, en ben ervan overtuigd dat deze met de nodige goesting en vernieuwende ideeën de Belgische verlichtingssector zal vertegenwoordigen en ondersteunen.

Ondanks de turbulente tijden nodig ik u uit hetzelfde te doen. Een positieve houding, interessante nieuwe samenwerkingen en ter tijd en stond de viering van verwezenlijkingen, hoe klein ze ook mogen zijn, is wat ik u in naam van IBE-BIV op professioneel vlak graag toewens voor het nieuwe jaar.

Frédéric Leloup
BIV Voorzitter

Frédéric Leloup