Interview met Pieter Vandromme, Infrabel.

BIV lid sinds 2023

Kan u uw organisatie/bedrijf en diens activiteiten kort aan ons voorstellen?
Infrabel is de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur. Dit omvat een groot aantal technische domeinen, waaronder de seininrichting. Als laboratorium seininrichting treden wij ondersteunend op met meetapparatuur en expertise wanneer er zich technische problemen voordoen die moeilijk door de lokale onderhoudsploegen kunnen worden opgelost. We doen kwalificatieproeven vooraleer er nieuwe apparatuur in dienst genomen wordt en we doen op regelmatige basis ook steekproeven bij recurrente leveringen van apparatuur. Binnen het laboratorium dragen wij als afdeling Optica hieraan bij door fotometrische metingen te doen, zowel in onze donkere kamer als op het terrein. Met onze vaste en mobiele meetapparatuur zijn we in staat een groot aantal types metingen uit te voeren, waaronder lichtspreiding, kleur, luminantie en luminantieratio, fantoomlicht, flux en reflectie. Vanuit de EMC tak binnen het laboratorium wordt dit verder aangevuld met conducted pre-compliance testen.

Hoe bent u met het BIV in contact gekomen?
Door het contact met Groen Licht Vlaanderen en het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven campus  Gent zijn we in contact gekomen met het BIV.

Wat is de voornaamste reden van uw aansluiting als lid bij het BIV of wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van onze organisatie?
Met als doel om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren zijn we vaak op zoek naar fotometrische standaarden die de goede meetpraktijk samenvatten. Als lid van het BIV krijgen we korting bij de aankoop van deze standaarden en krijgen we bovendien de kans om actief deel te nemen aan de ontwikkeling ervan.
We zien ons lidmaatschap ook als een toegangspoort tot het netwerk van de Belgische lichtindustrie, waarbij we hopen interessante ervaringen te kunnen uitwisselen.

Op vlak van normalisatie, zijn er thema’s of problematieken die u in het BIV wenst behandeld te zien en waar uw interesse naartoe gaat?
Twee onderwerpen waar we regelmatig mee geconfronteerd worden zijn de noodzaak van spectrale correctie op onze metingen met de impact ervan op onze meetnauwkeurigheid en het garanderen van zichtbaarheid van seinen en borden voor treinbestuurders en automobilisten in alle omstandigheden. Naar ons aanvoelen kan normalisatie hierbij een meerwaarde bieden.

Pieter Vandromme

Engineer bij I-AM Laboratory signalling, optics & EMC